Conditii comerciale

 
 
 

Contactati-ne 0316.308.062 Suntem aici pentru dumneavoastra in zilele lucratoare de la 9:00 pana la 17:00

 
 

0316.308.062
info@giftwow.ro

 
 
 
Introducere > Conditii comerciale
 

Termeni și condiții comerciale

1. Termeni și condiții comerciali între Operator / Vânzător și Client / Cumpărător (denumite în continuare "TCC")

1.1.

Acești Termeni și condiții generale reglementează drepturile și obligațiile părților care decurg dintr-un contract de cumpărare încheiat între vânzător, Ascona Trading sro, cu sediul social la Radlinského 972/3, 05201 Spišská Nová Ves, ID: 50011146, Reg. com. nr .: 2120140066, TVA nr .: SK2120140066, înregistrată în Registrul Comercial al Tribunalului districtual Košice I, secțiunea: Sro, numărul: 37990 / V (denumit în continuare "vânzătorul") și cumpărător, al cărui obiect este cumpărarea și vânzarea de bunuri pe site-ul de internet al vânzătorului.

1.2.

Cumpărătorul (clientul) pe magazinul online este orice persoană fizică sau juridică care trimite formularul electronic cu comanda mărfurilor (produselor sau serviciilor).

1.3.

Atunci când comandați ca persoană fizică, vă rugăm să furnizați numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail la care trebuie livrate bunurile. Dacă cumpărați ca persoană juridică (ca PFA sau companie), vă rugăm să introduceți în comandă denumirea companiei, codul de înregistrare în scopul de TVA, nr. din reg. com. și adresa de facturare, dacă este diferită de adresa de livrare.

1.4.

Termenii și condițiile generale fac parte integrantă din Contractul de achiziție. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract de cumpărare în scris, în care cad de comun acord cu termeni diferiți de Termenii și condițiile generale, prevederile contractului de cumpărare vor fi prioritare față de Termenii și condițiile generale.

1.5.

Inventarul mărfurilor pe orice pagină web din magazinul electronic administrat de vânzător este un catalog de bunuri furnizate în mod obișnuit, iar vânzătorul nu garantează disponibilitatea imediată a tuturor bunurilor. Disponibilitatea bunurilor va fi confirmată cumpărătorului pe baza solicitării acestuia.

1.6.

Acesti termeni si conditii sunt reglementate de legislatia Republicii Slovace.


2. Cum se încheie un contract de cumpărare

2.1.

Contractul de achiziție este încheiat prin acceptarea propunerii cumpărătorului de încheiere a contractului de achizițiea de către vânzător care va trimite un mesaj în formă electronică pe adresa de email a cumpărătorului și / sau sub forma unui formular completat și expediat de către cumpărător pe site-ul web al vânzătorului și / sau sub forma unei comenzi prin telefon a cumpărătorului către vânzător (denumită în continuare "comanda") ).

2.2.

Acceptarea obligatorie a comenzii cumpărătorului de către vânzător este confirmarea prin telefon sau e-mail de către vânzător a acceptării comenzii după primirea în prealabil a unei comenzi din partea cumpărătorului și după verificarea termenului datei de livrare a bunurilor comandate de cumpărător a fost marcată ca "confirmare de comandă". O notificare de primire a comenzii trimisă în mod automat din sistemul electronic al furnizorului nu este considerată acceptare obligatorie a comenzii.

2.3.

Acceptarea obligatorie a comenzii trebuie să conțină detalii cu privire la denumirea și specificația bunurilor a căror vânzare face obiectul contractului, mai departe detalii referitoare la prețului mărfurilor și / sau ale altor servicii, date despre locul unde urmează să fie livrate mărfurile, detalii privind prețul, condițiile, transportul mărfurilor la locul convenit de livrare a mărfurilor pentru cumpărător, detalii despre vânzător (denumire comercială, sediu social, CUI, număr de înregistrare în scopuri de TVA, numărul de înregistrare în registrul comerțului etc.) sau alte date.

2.4.

Toate comenzile electronice de bunuri primite sunt considerate ca o propunere pentru încheierea unui contract de cumpărare și nu sunt obligatorii. Cumpărătorul are dreptul să anuleze prin e-mail sau prin telefon comanda fără a da nici un motiv în orice moment înainte ca mărfurile să fie expediate. Cumpărătorul are obligația să precizeze numărul comenzii, numele, adresa de e-mail și descrierea mărfurilor comandate în notificarea de anulare a comenzii. Vânzătorul are dreptul de a anula comanda în cazul neîndeplinirii obligației de livrare a bunurilor din cauza unor cazuri de forță majoră, din motiv de încetare a fabricației produsului respectiv, din motiv de indisponibilitate la furnizor sau datorită imposibilității livrării la prețul declarat în magazinul online, în toate cazurile vânzătorul informează cumpărătorul în consecință. Vânzătorul este obligat să furnizeze opțiunea de a livra bunuri de înlocuire. Cumpărătorul are dreptul să refuze posibilitatea livrării bunurilor de înlocuire și să se retragă din comanda mărfurilor respective. În cazul plății prețului de cumpărare sau a unei părți a acestuia, la anularea ordinului, psuma plătită va fi returnată cumpărătorului în termen de 14 zile calendaristice în același mod ca și cel utilizat pentru plata bunurilor, cu excepția cazului în care cumpărătorul solicită altfel. În cazul în care comanda este anulată, vânzătorul nu percepe cumpărătorului nici o taxă de anulare.
 
 
3. Drepturile și obligațiile vânzătorului

3.1.

Vânzătorul are obligația de a livra bunurile pe baza confirmării comenzii către cumpărător în cantitatea, calitatea, termenul și condițiile convenite.

3.2.

Vânzătorul are dreptul la plata corectă și la timp a prețului de cumpărare de către cumpărător pentru bunurile livrate.
 
 
4. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

4.1.

Cumpărătorul are obligația:
(a) de a prelua bunurilor achiziționate sau comandate,

(b) să plătească vânzătorului prețul de cumpărare convenit în perioada de scadență convenită, inclusiv costul livrării bunurilor,

c) să nu prejudicieze numele comercial al vânzătorului,

d) să confirme în nota de livrare preluarea mărfurilor cu semnătura sa sau cu semnătura unei persoane desemnate de acesta cu preluarea achiziției

4.2.

Cumpărătorul are dreptul să i se livreze bunurile în cantitatea, calitatea, data și locul convenite de părți în acceptarea obligatorie a comenzii.
 
 
5. Termenii de livrare

5.1.

Vânzătorul va livra bunurile cumpărătorului cât mai curând posibil după primirea formularului electronic de comandă în termenii de livrare indicați pe site-ul vânzătorului. Cumpărătorul ia la cunoștință că termenii de livrare (data de livrare) indicate pe site sunt doar orientative. Cumpărătorul este de acord cu prelungirea perioadei de livrare dacă producerea bunurilor comandate sau alte circumstanțe o impun. În cazul în care vânzătorul nu poate livra bunurile comandate cumpărătorului în termenul convenit, acesta va notifica cumpărătorului cât mai curând posibil situația și îi va notifica data livrării anticipate a bunurilor comandate sau va sugera livrarea bunurilor de înlocuire. În cazul în care cumpărătorul comandă bunuri cu dimensiuni nestandard sau bunuri mai mari de 30 kg, vânzătorul va conveni cu clientul în mod individual asupra condițiilor de plată și livrare.

5.2.

În cazul în care mărfurile sunt livrate de transportatorul contractual, cumpărătorul dă vânzătorului dreptul de a furniza transportatorului datele personale necesare livrării mărfurilor (numele / denumirea firmei, adresa, telefon, adresa de e-mail).

5.3.

Atunci când bunurile sunt preluate, cumpărătorul primește o chitanță de preluare a mărfurilor, care este, de asemenea, o chitanță de plată.Chitanța privind preluarea mărfurilor reprezintă și comanda mărfurilor în formă scrisă. Fiecare colet este însoțit de o factură originală, care servește drept fișă de garanție.

5.4.

Toate informațiile despre bunurile oferite în magazinul online sunt preluate de pe site-ul oficial al producătorilor lor, a furnizorilor și din alte surse disponibile public. Greutățile, dimensiunile și alte date ale mărfurilor raportate de producător pot să difere cu ± 5% din valoarea indicată.

5.5.

Locul livrării mărfurilor este locul specificat în acceptarea comenzii de către vânzător, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în contractul de cumpărare. Bunurile vor fi livrate de către vânzător prin intermediul serviciilor terților (transportator contractual, serviciu de curierat) sau vânzătorul livrează bunurile prin mijloace proprii sau prin acordul cu cumpărătorul, bunurile vor fi pregătite la vânzător pentru ridicare. Livrarea mărfurilor se face prin predarea acestora către cumpărător sau prin înmânarea bunurilor spre livrare către societate de curierat. Proprietatea mărfurilor este transferată la cumpărător prin preluarea mărfurilor în condițiile amânării plății sumei de cumpărare indicate în comandă în întregime.Până la transferul drepturilor de proprietate de la vânzător către cumpărător, cumpărătorul are toate obligațiile administratorului de proprietate și este obligat să păstreze produsele și serviciile pe cheltuiala proprie în siguranță și să le marcheze astfel încât să fie întotdeauna identificabile ca bunuri ale vânzătorului.

5.6.

În cazul în care vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului la locul specificat în contractul de cumpărare de către cumpărător, acesta este obligat să preia mărfurile personal sau să asigure ca mărfurile să fie preluate de o persoană autorizată să o facă în lipsa sa și să semneze protocolul de livrare a mărfurilor. Dacă este necesară livrarea repetată a bunurilor din cauza absenței cumpărătorului la locul specificat în contractul de cumpărare, toate costurile legate de aceasta vor fi suportate de către cumpărător, în special livrarea repetată a bunurilor la locul de livrare din contractul de cumpărare. Bunurile se consideră livrate în momentul livrării mărfurilor la adresa indicată în acceptarea obligatorie a comenzii și primite în momentul primirii fizice a bunurilor de către cumpărător, reprezentantul său autorizat sau refuzul preluării mărfurilor pe care curierul le va nota ca atare în raportul de livrare.

5.7.

Vânzătorul nu este răspunzător pentru livrarea cu întârziere a bunurilor cauzate de transportor (poștă, serviciul de curierat) sau prin transmiterea unei adrese greșite din partea cumpărătorului. Cumpărătorul este obligat să verifice cu atenție mărfurile după primirea de la serviciul de curierat și să confirme cu semnătura sa primirea mărfurilor. În cazul în care coletul este vizibil deteriorat sau distrus, cumpărătorul este obligat să contacteze imediat vânzătorul fără să preia coletul. Plângerea în cazul nelivrării de către serviciul de curierat a mărfurilor sau deteriorarea bunurilor cauzate de curier se aplică la vânzător.
 
 
6. Prețul de achiziție

6.1.

Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de cumpărare al bunurilor convenite în contractul de cumpărare și / sau în conformitate cu listei de prețuri a vânzătorului valabil la momentul încheierii contractului de cumpărare, inclusiv costurile de livrare (denumit în continuare "prețul de achiziție") prin plata în numerar, ramburs la livrare sau prin transfer bancar în contul vânzătorului specificat în acceptarea obligatorie a comenzii.

6.2.

Toate prețurile pentru bunuri și servicii și toate taxele din magazinul online includ TVA. Toate ofertele sunt valabile până la lichidarea stocului, dacă nu se specifică altfel la un anumit produs.

6.3.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica suplimentar prețul de cumpărare (vânzătorul nu garantează prețul mărfurilor afișate pe site-ul vânzătorului în momentul comenzii, deoarece prețul depinde de schimbarea prețurilor producătorilor sau furnizorilor de bunuri în cauză, sau modificări ale cursului valutar). În acest caz, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract. Prețul nu include transportul sau alte costuri, cu excepția cazurilor menționate în descrierea produsului. Prețul mărfurilor este determinată în conformitate cu lista de prețuri valabilă. Reducerile de preț (din ofertă) ale mărfurilor sunt marcate în mod clar prin simboluri (cum ar fi "reducere" sau "ofertă"). Prețurile la reducere sunt valabile până la epuizarea stocului sau pe întreaga perioadă a vlabilității ofertei.

6.4.

În cazul în care cumpărătorul plătește vânzătorul prețul de achiziție prin transfer bancar, ziua plății este ziua în care a fost creditat întregul preț de cumpărare în contul vânzătorului.

6.5.

Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție pentru bunurile convenite în termenul stabilit în contractul de cumpărare, dar cel mai târziu la momentul preluării bunurilor.

6.6.

În cazul în care cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de cumpărare pentru bunurile negociate în contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să solicite rambursarea prețului de cumpărare numai în conformitate cu reglementările legale în vigoare ale Republicii Slovace.

6.7.

În cazul în care Cumpărătorul nu plătește vânzătorului întregul preț de achiziție în momentul preluării bunurilor, părțile contractante au căzut de comun acord că Vânzătorul are dreptul să se retragă din Contractul de achiziție, iar suma plătită în avans din prețul de cumpărare este luată în întregime ca taxă penală contractuală pe care Cumpărătorul trebuie să o plătească Vânzătorului, dacă nu este convenit altfel în contractul de cumpărare.
 
 
7. Procedura de reclamație (răspundere pentru defecte, garanție, reclamații)

7.1.

Termenii de garanție sunt guvernați de Regulile privind reclamațiile.

7.2.

Vânzătorul este răspunzător pentru defectele mărfurilor, iar cumpărătorul este obligat să aplice cererea imediat la vânzător în conformitate cu ordinul de reclamații valabil.

7.3.

La prelucrarea reclamațiilor se aplică procedura de reclamații în vigoare. Prin plasarea unei comenzi, cumpărătorul confirmă vânzătorului, că a fost informat în ce privește politica de returnare și reclamații a mărfurilor în conformitate cu sec. § 18 alin. 1 din Legea nr.250/2007 Z . z. privind protecția consumatorilor și modificarea Legii Consiliului Național slovac nr. 372/1990 Coll. privind infracțiunile, astfel cum au fost modificată (denumită în continuare "Legea").

7.4.

Regulile de reclamație se aplică mărfurilor achiziționate de cumpărător de la vânzător pe site-ul web al vânzătorului.

7.5.

Ordinul de reclamație în această formă este valabil pentru toate cazurile, cu excepția cazului în care sunt negociați alți termeni de garanție.

7.6.

Cumpărătorul are dreptul de a solicita o garanție vânzătorului numai pentru mărfurile care prezintă defecte cauzate de producător, furnizor sau vânzător, acoperite de garanție și achiziționate de la vânzător.

7.7.

Cumpărătorul are obligația de a efectua verificarea mărfurilor la preluare. În caz contrar, el poate pretinde revendicarea drepturilor pentru defectele constatate numai dacă dovedește că bunurile au avut defecte deja la preluare.

7.8.

În timpul perioadei de garanție, clientul are dreptul la eliminarea defectului după returnarea mărfurilor, inclusiv a accesoriilor, documentației și instrucțiunilor către vânzător, împreună cu ambalajul original, certificatul de garanție și dovada plății, factura.

7.9.

Inițierea procedurii de reclamație este data revendicării. Mărfurile reclamate trebuie returnate la adresa vânzătorului, cu excepția cazului în care vânzătorul sau persoana desemnată specifică altfel (de exemplu, livrarea mărfurilor direct unei persoane vizate).

7.10.

Cumpărătorul este obligat să revendice drepturile pentru defectele mărfurilor la vânzător fără vreo întârziere nejustificată, în caz contrar, cumpărătorului îi cade dreptul la eliminarea gratuită a defectelor.

7.11.

Vânzătorul sau persoana desemnată eliberează cumpărătorului o adeverință pentru revendicarea bunurile în forma adecvată aleasă de vânzător, de ex. sub forma unui e-mail sau a unei scrisori în care este obligat să identifice cu exactitate defectele mărfurilor în conformitate cu prevederile art . § 18 alin.5 din lege și să informeze consumatorul cu privire la drepturile sale în temeiul legii. § 622 și ust .Secțiunea 623 din Codul civil. În cazul în care o reclamație este revendicată prin intermediul unei comunicări la distanță, vânzătorul trebuie să transmită imediat confirmarea solicitării către cumpărător; dacă nu este posibilă livrarea adeverinței imediat, aceasta trebuie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu cu o dovadă de soluționare a reclamației; confirmarea solicitării nu trebuie să fie livrată dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi revendicarea într-un alt mod.

7.12.

Pe baza deciziei cumpărătorului, pe care o aplică pe baza drepturilor sale în temeiul § 622 și a prevederilor .§ 623 din Codul civil, vânzătorul sau persoana desemnată este obligat să determine modul de soluționare a reclamației în conformitate cu prevederea . § 2 písm. m) din lege imediat, în cazuri mai complexe în termen de 3 zile de la începerea procedurii de reclamație, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a condiției mărfurilor în termen de 30 de zile de la începerea procedurii de reclamație. După ce a fost stabilit modul în care va fi soluționată reclamația, vânzătorul sau persoana desemnată vor soluționa reclamția imediat, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată și mai târziu. Cu toate acestea, soluționarea nu poate depăși 30 de zile de la data revendicării. După expirarea termenului limită pentru soluționarea reclamației, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract sau are dreptul de a face schimb de bunuri pentru produse noi.

7.13.

Cumpărătorul nu are dreptul să pretindă revendicarea garanției la un defect asupra căruia a fost atenționat în momentul încheierii contractului sau despre care a fost conștient având în vedere circumstanțele în care a fost încheiat contractul de cumpărare.

7.14.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a înlocui produsele defecte pentru alte bunuri similare cu parametri tehnici comparabili, cu excepția cazului în care aceasta i-ar provoca dificultăți grave cumpărătorului.

7.15.

Dreptul de a aplica garanția la vânzător de către cumpărător nu se aplică în următoarele cazuri:

(a) în absența dovezii de plată, a notei de livrare sau a certificatului de garanție, a bunurilor sau a documentației bunurilor,

(b) omiterea notificării defectelor aparente la recepționarea de bunuri,

(c) la expirarea perioadei de garanție a mărfurilor,

(d) deteriorarea mecanică a bunurilor cauzată de cumpărător,

(e) utilizarea bunurilor în condiții care nu corespund umidității, efectelor chimice și mecanice asupra mediului natural,

(f) manipularea necorespunzătoare sau neglijența bunurilor,

(g) deteriorarea mărfurilor prin încărcare sau utilizare excesivă, contrar condițiilor prevăzute în documentația bunurilor, a principiile generale, a standardelor tehnice sau a normelor de siguranță în vigoare în Republica Slovacă,

(h) deteriorarea bunurilor prin evenimente ireversibile și / sau neprevăzute,

(i) deteriorarea bunurilor prin distrugere accidentală și deteriorare accidentală,

(j) manipulare necorespunzătoare, daune la transport, deteriorarea prin apă, incendiu, electricitate statică sau atmosferică sau alte cazuri de forță majoră,

k) intervenția unei persoanei neautorizate.

7.16.

Vânzătorul este obligat să proceseze și să soluționeze reclamația într-unul din următoarele moduri:

(a) predarea bunurilor reparate,

(b) schimbul de bunuri,

(c) prin returnarea prețului de achiziție al bunurilor,

(d) plata unei reduceri corespunzătoare din prețul bunurilor,

(e) o notificare scrisă de preluare a soluționării reclamației stabilite de vânzător,

(f) respingerea motivată a cererii de bunuri.

7.17.

Vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului un document scris privind soluționarea reclamației în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii revendicării prin intermediul furnizorului de servicii poștale, de curierat sau de livrare sau prin e-mail.

7.18.

Perioada de garanție este de 24 de luni de la data încheierii contractului de cumpărare, cu excepția cazului în care perioada de garanție este diferită în anumite cazuri concrete și începe la data primirii mărfurilor și confirmarea documentelor necesare legate de bunuri de către persoana autorizată.

7.19.

Perioada de garanție este prelungită de timpul în care cumpărătorul nu a putut utiliza mărfurile pentru reparații în garanție a mărfurilor.

7.20.

Toate reparațiile în garanție care sunt aplicate în mod legal sunt gratuite.

7.21.

În ceea ce privește un defect care poate fi eliminat, reclamația va fi soluționată în funcție de decizia cumpărătorului, după cum urmează:

(a) vânzătorul trebuie să asigure eliminarea defectului sau

(b) vânzătorul va schimba bunurilor defecte.

7.22.

În cazul unui defect care nu poate fi eliminat sau al unui defect repetat sau al unui număr mai mare de defecte care pot fi eliminate și care împiedică utilizarea corectă a mărfurilor, vânzătorul va soluționa reclamația în funcție de decizia cumpărătorului, după cum urmează:

(a) schimbul de mărfuri cu altele cu parametri tehnici funcționali identici sau mai buni; sau

(b) în cazul în care vânzătorul nu poate face schimb de bunuri, acesta va returna suma de bani pentru bunurile defecte cumpărătorului.

7.23.

Soluționarea reclamției se aplică numai defectelor enumerate în formularul de reclamație.

7.24.

În scopuri de revendicare a reclamației, un defect repetat este considerat un defect care apare mai mult de două ori la același produs.

7.25.

În scopul de revendicare a reclamației, apariția a mai mult de trei defecte diferite reparabile în același timp este considerată a fi un număr mare de defecte.

7.26.

În cazul unei reclamații, trebuie să utilizați formularul pe care îl puteți găsi pe site-ul nostru.

7.27.

Cumpărătorul - consumatorul - are dreptul să contacteze vânzătorul cu o cerere de remediere (prin e-mail la info@giftwow.ro) dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a soluționat reclamația sau dacă consideră că vânzătorul a încălcat drepturile acestuia. În cazul în care vânzătorul răspunde negativ sau nu răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile de la expediere, consumatorul are dreptul să depună o cerere la un subiect de soluționare alternativă a litigiilor (în continuare doar subiect SAL) în temeiul Legii 391/2015 din Codex.Entitățile SAL sunt organele și persoanele juridice autorizate în conformitate cu articolul 3 din Legea 391/2015 Codex .Propunerea poate fi depusă de consumator conform procedurii prevăzute la § 12 din Legea 391/2015 Codex.

7.28.

De asemenea, consumatorul poate depune o plângere prin intermediul Platformei de soluționare alternativă a litigiilor SOL, disponibilă online la http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

7.29.

O soluție alternativă de soluționare a litigiilor poate fi utilizată numai de un consumator - o persoană fizică, care nu acționează în cadrul activității sale comerciale atunci când încheie și execută un contract de consum. O soluționare alternativă a litigiilor se referă numai la un litigiu între un consumator și un vânzător care rezultă dintr-un contract de consum. Soluționarea alternativă a litigiilor se aplică numai contractelor încheiate la distanță. Soluționarea alternativă a litigiilor nu se aplică în cazul litigiilor în cazul în care valoarea litigiului nu depășește suma de 20 EUR. entitatea SAL poate solicita consumatorului să plătească o taxă pentru inițierea de soluționare alternativă a litigiilor de până la 5 euro cu TVA
 
 
8. Returnarea bunurilor - retragerea din contract

8.1.

Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în cazul vânzării mărfurilor, în cazul indisponibilității bunurilor sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul bunurilor convenite în contractul de cumpărare întrerupe producția sau face modificări majore care care au ca urmare imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor vânzătorului în baza contractului de cumpărare sau din motive de forță majoră sau chiar dacă și după depunerea eforturilor maxime pentru soluționare vânzătorul nu este în măsură să livreze bunurile clientului în termenul specificat de acești Termeni și condiții sau la prețul stabilit în magazinul online. Vânzătorul este obligat să informeze imediat cumpărătorul despre acest fapt și să returneze avansul deja plătit pentru bunurile convenite în contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contractul de cumpărare.

8.2.

Cumpărătorul are posibilitatea de a se retrage din contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la preluarea mărfurilor fără a da nici un motiv, în conformitate cu prevederile art . § 12 alin. 1 din Legea nr.108/2000 Codex . privind protecția consumatorului în cazul vânzărilor door-to-door și al vânzărilor la distanță, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare "Ordonanța privind protecția consumatorilor la încheiera contractelor la distanță").În acest caz, cumpărătorul contactează vânzătorul și îl informează cu privire la decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație fără echivoc cum ar fi o scrisoare trimisă prin poștă sau prin e - mail, menționând numărul comenzii, data comenzii, specificația exactă a mărfurilor, precum și numărul contului său bancar. Cumpărătorul va trimite bunurile achiziționate în starea inițială la primire (inclusiv ambalajul original, documentația, instrucțiunile, accesoriile etc.) pe propria cheltuială, împreună cu originalul facturii și formularul de returnare înapoi la adresa vânzătorului (dar nu cu plata la livrare). Vânzătorul se angajează să restituie prețul plătit cumpărătorului pentru bunurile în cauză în termen de 14 zile de la primirea mărfurilor returnate în același mod ca și cel utilizat pentru plata mărfurilor, cu excepția cazului în care cumpărătorul și vânzătorul se înțeleg altfel.

8.3.

Cumpărătorul trebuie să se retragă din contract în scris sub forma unui formular completat, al cărui formă va fi stabilită de vânzător și de modelul formularului va fi plasat pe site-ul vânzătorului.

8.4.

În cazul în care cumpărătorul nu respectă una dintre obligațiile menționate la punctele 9.2. și 9.3. din acești Termeni și condiții generale, retragerea din contractul de cumpărare nu este valabilă, iar vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului prețul de cumpărare și are, de asemenea, dreptul la rambursarea costurilor aferente trimiterii bunurilor înapoi la cumpărător.

8.5.

Cumpărătorul nu poate să se retragă din contractul de cumpărare pentru prestarea serviciului dacă serviciul a început să fie efectuat cu acordul cumpărătorului înainte de expirarea perioadei de retragere și nici nu se poate retrage din contractul de cumpărare pentru vânzarea de bunuri realizate în conformitate cu cerințele specifice ale cumpărătorului, pentru bunurile care nu pot fi returnate din cauza proprietăților lor (de exemplu, din motive de igienă) sau pentru bunurile care sunt perisabile.

8.6.

În cazul retragerii din contractul de cumpărare, trebuie să utilizați formularul pe care îl puteți găsi pe site-ul nostru.
 
 
9. Dispoziții finale

9.1.

Cumpărătorii poate primi notificări despre bunuri, oferte și servicii ale vânzătorului după trimiterea unei comenzi sau înregistrare în magazin. Cumpărătorul poate opri trimiterea unor astfel de notificări în orice moment prin linkul găsit în e-mailurile primite.

9.2.

Cumpărătorul și vânzătorul sunt de acord pe deplin să utilizeze forma electronică de comunicare, în special prin poșta electronică și pe internet, ca fiind valabilă și obligatorie pentru ambele părți. Cu toate acestea, forma electronică de comunicare nu este acceptabilă în cazul retragerii din contractul de cumpărare.

9.3.

Relațiile care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții generale sunt guvernate de prevederile relevante ale Codului civil, 122/2013 Codex privind protecția datelor cu caracter personal, Legea nr. 22/2004 Coll . privind comerțul electronic și modificarea și completarea Legii nr.128/2002 Codex . privind controlul de stat al pieței interne în materie de protecție a consumatorilor și modificarea și completarea unor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.284/2002 Codex . în textul reglementărilor ulterioare, Legea nr. 108/2000 privind protecția consumatorilor în cazul vânzărilor door to door și la distanță și a Legii nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor și de modificare a Legii Consiliului Național slovac nr.372/1990 Codex. privind infracțiunile astfel cum a fost modificată.

9.4.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții generale. Obligația de a notifica modificările termenilor și condițiilor generale este îndeplinită prin plasarea acestora pe site-ul Web al vânzătorului. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile generale fără notificare prealabilă.

9.5.

Acești Termeni Generali intră în vigoare pentru cumpărător prin încheierea unui contract de cumpărare.

9.6.

Prin bifarea căsuței înainte de trimiterea comenzii, cumpărătorul confirmă că a citit, a înțeles și este de acord cu acești termeni și condiții generale de afaceri. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestor Termeni și condiții generale, vânzătorul nu este răspunzător față de cumpărător pentru profiturile pierdute, pierderile de oportunitate sau alte pierderi indirecte sau consecvente din neglijență, încălcare a contractului de cumpărare sau în alte mod. În cazul în care anumite prevederi ale acestor Termeni și Condiții Generale se dovedesc nevalabile sau inaplicabile, integral sau parțial, validitatea și aplicabilitatea altor prevederi ale Termenilor și Condițiilor Generale și celelalte prevederi relevante din Termenii și Condițiile Generale rămân neschimbate.

Acești Termeni și condiții sunt valabile începând cu 25.05.2018 și înlocuiesc pe deplin Termenii și condițiile anterioare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full (Desktop) version